Aktiviteter

Samarbejdet i Energiplan Fyn foregår i to hovedspor. Der er netværksaktiviteter og projektaktiviteter.

Projektaktiviteter

Udvælgelsen af projektet foregår i en proces hvor alle ideen beskrives, konkretiseres, prioriteres og igangsættes.
Alle ideer registreres i et idekatalog. De bedste beskrives som et Business Case Light projekt der efterfølgende prioriteres. Prioriteringen sker ud fra hvor stor en CO2 besparelser projektet vil medføre, hvor mange arbejdspladser det vil skabe, om projektet kan finansieres og en vurdering af om der er vilje til stede til at gennemføre projektet.
Til sammen udgør denne proces vores projekt pipeline.

Der er beskrevet følgende 21 projektideer:

• Fælles fynsk affaldsstrategi. Analyseprojekt
• Afgasset biomasse og miljøkrav
• Biogas fra husholdningsaffald
• Biogas fra kløver
• Biogas fra rensningsanlæg
• Biogasafgrøder og miljøkrav
• Biomasse til biogas fra naturområder
• Bæredygtig energi- og fødevareproduktion
• Elbusser til Odense
• e-roads
• Fælleskommunalt indkøb af elbiler og lade standere
• Sammenkobling af fjernvarmesystemer
• Gasbusser
• Kommunale affaldsbusser på gas
• LNG tankstation
• Varebiler og minibusser på gas
• Vedvarende energi erfagruppe
• Solcelleparker til Fyn
• Fælles indsats for varmepumper i område 4
• Rammebetingelser for varmepumper
• Rørløs fjernvarme

Business Case Light projekt

Følgende 8 Business Light projekter er beskrevet:

• Fælles fynsk affaldsstrategi.
• Halm til biogas
• Fælles kommunalt indkøb af elbiler og ladestandere
• Sammenkobling af fjernvarmesystemer
• Affaldsbiler på gas
• Vedvarende energi erfagruppe
• Solcelleparker på Fyn
• Fælles indsats for varmepumper i område 4

Prioriterede projekter

Følgende projekter er igangsat:

• Udnyttelse af industriel overskudsvarme
• Effektiv Energi. Læs mere her

Netværksaktiviteter

•Statistik over Fynske Vedvarende Energi anlæg
-Solcelleanlæg
-Vindmølleanlæg
-Biogasanlæg
-Affaldsanlæg
•Statistik over Fynske Vedvarende Energi virksomheder
-Sol
-Vind
-Biogas
-Affald