Arkiv

Statistik

Fynske VE anlæg December 2016
Fynske VE virksomheder December 2016

Delrapporter udarbejdet i forbindelse med Rammeplanen

Afgifter
Afgifter – overblik og analyse (Juni 2015)
El og Fjernvarmeforsyning
Infrastruktur og integration på Fyn (Juni 2015)
Indledende kortlægning af fjernvarme- og gasnet på Fyn (Oktober 2014)
Evaluering af screening for industriel overskudsvarme (Juni 2015)
Biomasse og biogas
Dækningsbidrag ved høst af græs til biogas (November 2014)
Kort beskrivelse af demonstrationsanlæg om halm og naturgræs til biogas
Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn (Juni 2014)
Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn (Marts 2015)
Vindkraft på Fyn
Vindmøllekortlægning – hovedrapport (Oktober 2014)
Vindmøllekortlægning – bilagsrapport (Oktober 2014)

Gennemførte SDU projekter relateret til Energiplan Fyn

Bachelorprojekter
Masterprojekter
Strategisk analyse af energiplanlægningen for Fjernvarme Fyn (Juni 2014)
Fremtiden for fjernvarmen på Fyn (December 2013)

Rapporter som har dannet baggrund for udarbejdelsen af Rammeplanen
(f.eks. Regering og Folketing)

Vindsporet – Danmark 2025, 2035 og 2050 (November 2014)
Vindsporet – Fyn 2025, 2035 og 2050 (November 2014)
Centrale pointer til brug for kommunale/regionale projekter om strategisk energiplanlægning (Februar 2014)
Strategic energy planning in Denmark at municipal and regional level (November 2015)
“Grøn Energi”, Klimakommissionen (September 2010)
“Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050”, Energistyrelsen (Maj 2014)
“Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning”, Energistyrelsen (Maj 2014)
“Biogas i Danmark”, Energistyrelsen (Maj 2014)
“Analyse af bioenergi i Danmark”, Energistyrelsen (Maj 2014)
“Energi 2050 – udviklingsspor for energisystemet”, Energinet.dk (September 2010)
“Danmark uden affald”, Regeringen (Oktober 2013)
“IPCC SRREN Bioenergy”, Chum et al (Juli 2011)
“Carbon footprint of bioenergy pathways for the future Danish energy system”, COWI og Syddansk Universitet (Marts 2014)

Links

Bliv en del af den Ny Energi
Relevante EU Projekter
IMAGINE
IMAGINE ressource centre
LoCaRe

Videoer

Videospot om Energiplan Fyn
Energistyrelsen Ny Energi
Strategisk energiplanlægning er vejen frem tværkommunalt
Hvad forventer partnerne at få ud af Energiplan Fyn samarbejdet
Eksempel på politisk opmærksomhedspunkt (suboptimering)

Nyhedsbreve

Januar 2015
Oktober 2014