Fynske VE Virksomheder 2016

Energiplan Fyn har udarbejdet en oversigt over de fynske virksomheder, der beskæftiger sig med Vedvarende Energi. Desuden er angivet teksten for deres branchekode.

For Sol, vindkraft, biogas og energilagring er følgende virksomheder fundet:

Område Virksomhed Branchetekst
Sol el Sunmark A/S Fremst. af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
Gsol Energy A/S Tagdækningsvirksomhed
Vindkraft SvendborgBrakes A/S Fremstilling af hydraulisk udstyr
Fiberline A/S Fremstilling af glasfiber
Dencam Composite A/S Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
Resolux ApS Fremstilling af elektriskebelysningsartikler
MM Composite A/S Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
GMF A/S Fremst. af rør og huleprofiler og tilh. Fittings
Denwind ApS Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
SSP Technology A/S Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
Aluwind Engroshandel med metaller og metaldele
Andresen Towers A/S Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
AWT Alternative WindTechnology ApS Fremstilling af vindmøller ogdele hertil
Biogas Øko-Tech Ikke-specialiseret
engroshandel
Weiss A/S Fremst. af radiatorer og
kedler t. centralvarmeanl
Fangel Bioenergi Fremstilling af gas
NGF Nature Energy Kombinerede administrationsydelser
Energilagring IRD Anden forskning og
eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

For affald

Område Virksomhed Branchetekst
Affald Marius Pedersen A/S Indsamling af
ikke-farligt affald
Haarslev Industries A/S Fremst. af øvr. maskiner til
specielle formål i.a.
H.J. Hansen
Genvindingsindustri A/S
Genbrug af sorterede
materialer
Nordgroup A/S Behandling og bortskaffelse af farligt
affald
Odense Renovation A/S Indsamling af ikke-farligt affald
Eldan Recycling A/S Fremst. af øvr. maskiner til
specielle formål i.a.
NLM Vantinge Fremstilling af færdige foderblandinger
til landbrugsdyr
Svendborg Affald A/S Indsamling af ikke-farligt affald
Accustrip ApS Engroshandel med andre
maskiner og andet udstyr
FFV Energi & Miljø A/S Indsamling af ikke-farligt affald
Reno Fyn I/S Indsamling af ikke-farligt affald
Stena Recycling A/S Genbrug af sorterede
materialer
Assens Genbrugsplads Indsamling af ikke-farligt
affald
Ejendomsaktieselskabet
Jupitervej
Engroshandel
med affaldsprodukter
EKJ Renovation & Containerudlejning
A/S
Indsamling af ikke-farligt affald
Klintholm I/S Behandling og bortskaffelse af
ikke-farligt affald
Middelfart Kommunes Renovationsvæsen Indsamling af ikke-farligt affald
Odense Affaldssortering A/S Indsamling af ikke-farligt affald
Brdr. Høyer Middelfart A/S Engroshandel med affaldsprodukter
Biogasclean Engroshandel med andre maskiner og andet
udstyr
Acta Recycling ApS Anden teknisk rådgivning
Eickhoff & Co.
Emballagemaskiner A/S
Engroshandel med andre
maskiner og andet udstyr

Og for el-, varme og gas forsyning:

Område Virksomhed Branchetekst
El Forsyning Energi Fyn Net A/S Distribution af
elektricitet
Ærø Elforsyning Service A/S Distribution af elektricitet
Ærø Elforsyning Elsalg A/S Handel med elektricitet
Ærø Elforsyning Net A/S Distribution af elektricitet
Energi Fyn Handel A/S Handel med elektricitet
Haarby Kraft-Varme Amba Varmeforsyning
Vattenfall A/S Fynsværket Produktion af elektricitet
Fynsnet Service A/S Distribution af elektricitet
Varmeforsyning Fjernvarme Fyn A/S Varmeforsyning
Marstal Fjernvarme A M B A Varmeforsyning
Middelfart Fjernvarme A.M.B.A. Varmeforsyning
Midtlangeland Fjernvarme Varmeforsyning
Ringe Fjernvarmeselskab A M B A Varmeforsyning
Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Varmeforsyning
Assens Fjernvarme A.m.b.A. Varmeforsyning
Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A. Varmeforsyning
Vissenbjerg Fjernvarme Amba Varmeforsyning
Haarby Kraft-Varme Amba Varmeforsyning
KVM-Conheat
A/S
Fremst. af
køle- og ventilationsanlæg (industriel)
B&V Køleteknik VVS- og blikkenslager
Gas Forsyning NGF Nature Energy Kombinerede
administrationsydelser