Rammeplan

Rammeplanen er resultatet af to års arbejde i regi af Energiplan Fyn samarbejdet. Planen sammenfatter ud fra en række baggrundsrapporter og notater de væsentligste konklusioner om:

• Hvordan fremtidens vedvarende energisystem på Fyn kan og formentlig vil blive skruet sammen i hovedtræk.
• Hvordan det fynske energisystem bedst indrettes med afsæt i særlige fynske muligheder.
• Hvordan der bedst ageres på både kort og lang sigt, herunder anbefalinger til handlinger de kommende år,
der er robuste og kan fremme den ønskede udvikling og minimere risikoen for fejlinvesteringer.
• De centrale politiske spørgsmål der lokalt, regionalt og med national adresse skal arbejdes med, for effektivt at fremme en sammenhængende målrettet omstilling af energisektoren.

Du kan finde Rammeplanen her.

Rammeplanen er ikke en bindende plan for de mange aktører i Energiplan Fyn samarbejdet. Den præsenterer derimod en konsensus blandt aktørerne om en overordnet ramme, med pejlemærker for udarbejdelse af de strategiske planer og beslutninger som aktørerne fremover nødvendigvis må lave og træffe. Dette med forventning om at sådanne strategier fremover, i øget grad, laves ud fra tværgående perspektiver og, helt oplagt, i styrket samarbejde med andre aktører.

Rammeplanen indeholder en road map som angiver vejen fra det nuværende delvis fossil basserede energisystem til det fremtidige fossilfrie energisystem.

Road Map – Energiplan Fyns vision for en robust road map frem mod fuldt vedvarende energi i 2050. Afvikling af det fossile energisystem via en delvis og midlertidig overgang til biobrændsler i dele af systemet og en stigende elektrificering efterfulgt af en integration af brint, især i fremstillingen af biobrændstoffer til transport

Den nuværende og den fremtidige energiforsyning er blevet analyseret og afbildet i to Sankey diagrammer, hvor energistrømmene i form af el gas varme og biomasse kan følges fra kilde til forbrug.

Hovedenergistrømme for Fyn 2014. Figuren viser energi-flowet for Fyn som det er i dag (2014).

Hovedenergistrømme i 100% VE-scenarie for Fyn i 2050. Illustration af de omtrentlige energi-flows for det fynske vedvarende energisystem i 2050. Fra i 2014 at være eleksporterende bliver Fyn i 2050 brændstofeksporterende (brændstof er et mere højværdigt produkt end el), ved at vi har antaget at en af Danmarks brændstoffabrikker placeres ved Odense.