Fyrtårnsprojekt får millionbeløb til at udvikle næste generation biogasteknologi

Biogasanlæg i Brande

EUDP har mandag den 17/12 bevilliget et væsentligt millionbeløb til projektet eFuel, der vil udvikle en mere rentabel måde at producere biogas på. Det åbner op for at kunne producere bæredygtige biobrændstoffer til den tunge transport og luftfarten, som er flaskehalse i den grønne omstilling.

Der skal flere bæredygtige biobrændstoffer i tanken på lastbiler og fly, hvis ambitionen om et fossilfrit samfund skal gå i opfyldelse. Det tager et dansk samarbejde nu første skridt mod at realisere via projektet eFuel.

eFuel er således af Det Energiteknologiske Udvikling- og Demonstrationsprogram (EUDP) blevet bevilliget et større millionbeløb til at udvikle en ny og robust teknologi til at omdanne CO2 fra biogasanlæg til metan, der kan blive fremtidens grønne råstof i fremstillingen af bl.a. fossilfrit flybrændstof og plastik.

CO2 til processen hentes i biogasanlæg, som producerer op til 40 % CO2, der i dag frigives til atmosfæren. Derfor er produktionen fossilfri, og opsamlingen af CO2 gør det samtidig mere rentabelt at producere biogassen. Processens andet råstof er brint, som produceres ud fra vand og elektricitet. Med stadig mere vindmøllestrøm i nettet er teknologien således samtidig en af de stærkt efterspurgte veje til lagring af vindmøllestrøm.

Bag eFuel står virksomhederne Nature Energy og Biogasclean samt forskningsinstitutionerne SDU og DTU. Det er MiljøForum Fyn, som har samlet partnerne omkring projektet som led i Energiplan Fyn – en fælles fynsk plan for den grønne omstilling.

– Det er helt afgørende, at vi udnytter vores ressourcer bedst muligt. I kombination med vores biogasproduktion kan eFuel kan blive et enestående fyrtårnsprojekt for Danmark og give os en global førerposition. At vi så samtidig kan udnytte overskydende vindmøllestrøm, øger kun projektets potentiale, siger adm. direktør i Nature Energy, Ole Hvelplund.

EU vil have flere biobrændstoffer
Ifølge flere analyser bliver biomasse en begrænsende faktor i fremtidens energisystem. Det øger behovet for at udnytte biomasseressourcen så godt som muligt. eFuel teknologien øger udbyttet af den samme mængde biomasse med over 60%, og gør det dermed mere rentabelt at forarbejde biogassen til avancerede biobrændstoffer til den tunge transport og luftfarten.

Netop transportsektoren er ifølge tal fra Danmarks Statistik en af de få sektorer, hvor energiforbruget er steget i forhold til 1980.

EU’s nye direktiv for vedvarende energi for perioden 2020-2030 har som målsætning at øge andelen af vedvarende energi – herunder avancerede biobrændstoffer – i transportsektoren med 14 procent.

eFuel har en samlet projektsum på 23 mio. kroner.

Billedtekst:
Den teknologi, som eFuel-projektet vil anvende til at omdanne kuldioxid og brint til metan, er den samme, som projektpartneren Biogasclean allerede bruger til at fjerne svovlbrinte på eksisterende biogasanlæg – her på Nature Energys Månsson-biogasanlæg i Brande. I 2020 skal der efter planen etableres et pilotanlæg på Nature Energys biogasanlæg på Midtfyn (foto: Biogasclean).

Fakta om eFuel

  • Bag eFuel står projektpartnerne Nature Energy, Biogasclean, DTU, SDU og MiljøForum Fyn – en del af Udvikling Fyn. Nature Energy er blandt Europas største biogasproducenter, mens Biogasclean er blandt verdens førende leverandører af biogasafsvovling uden brug af kemikalier.
  • eFuel har et samlet projektbudget på 23 mio kr.
  • eFuel skal løbe fra 2019-2022 og er en del af Energiplan Fyn – en rammeplan og et fynsk samarbejde for den grønne omstilling af energisektoren til vedvarende energikilder frem mod 2050.

For yderligere oplysninger kontakt:
Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy, tlf. +45 4018 7767, oh@natureenergy.dk
Thorkil Dahlgreen, administrerende direktør, Biogasclean, tlf. +45 4082 2803, td@biogasclean.com
Henrik Wenzel, professor, SDU Life Cycle Engineering, tlf. +45 2778 7374, henrik.wenzel@kbm.dk
Irini Angelidaki, professor, DTU Miljø: +45 3061 3889, iria@env.dtu.dk
Mogens Michael Møller, forretningschef, MiljøForum Fyn, tlf. +45 2945 3248, mmm@udviklingfyn.dk