Møde om økologisk gødning på Fyn

Biogasanlæg

Der er kommet meget fokus på, hvordan økologiske landbrug på Fyn i fremtiden kan være sikret tilstrækkelig gødning. Meget husdyrgødning går efterhånden i de konventionelle biogasanlæg, og med øget interesse for at lægge nye arealer om til økologisk drift bliver behovet for gødning til de økologiske bedrifter bare større.

På mødet vil dette spørgsmål blive belyst, og der lægges op til debat om, hvordan der kan findes en god løsning, så der kan sikres økologisk gødning til eksisterende og nye bedrifter på Fyn.

Foreløbigt program:

  • Velkomst og kaffe
  • Resultat af rundspørge bandt fynske økologer v/ Erik Fog, SEGES Økologi Innovation
  • Konsulentoplæg om udfordringerne vedr. tilstrækkelig gødning på de fynske øko-brug
  • NGF nature Energy fortæller om deres erfaringer med afgasset gødning og etableringen af økologisk biogasanlæg hos Axel Månsson i Brande
  • Debat om udfordringer og muligheder – hvilke initiativer er der brug for nu?

Tilmeld dig lige her inden den 26. februar 2018

 

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Centrovice, SEGES, patriotisk Selskab, Vkst og Gartnerirådgivningen. Energiplan Fyn er vært for mødet.