Rødkilde sol vil gøre en forskel

rodkildesol_forside

Rødkilde Gods har planer om at gøre hele deres nærområde CO2 neutralt på strøm og opvarmning. Dette er de ved at opfylde ved at opføre en solcellepark. Læs mere her.

Folke-biogas på vej på Langeland

biogas_forside-blok

Langeland har planer om at opføre et nyt biogasanlæg, der skal kunne dække elforbruget for 4400 husstande og varmeforbruget for 1500 husstande. Intentionen er, at anlægget skal køres på en blanding af biomasse fra bl.a. svinegylle, husholdningsaffald og tang. Sidstnævnte kulstofkilde vil udover at bidrage til biogasproduktionen også forbedre havmiljøet omkring Langeland. Læs mere her.

Havvands- og røggasvarmepumper til Faaborg og Svendborg

Fynske fjernvarmeselskaber hiver 9,6 mio. kr. hjem til varmepumpeprojekter Den 15. december 2015 afslørede Energistyrelsen, hvilke ti projekter, der får tilskud fra Energistyrelsens demonstrationsprogram til store varmepumper. Der blev uddelt i alt 26,6 millioner kroner i tilskud. Den udbetalte støtte medfører yderligere private investeringer for i alt 112,5 mio. kr. primært i danske virksomheder i landområderne. I alt havde 22 ansøgt puljen. Blandt ansøgerne … Read More