Om os

Energiplan Fyn er Fyns vedvarende energiplan.

9 fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Naturgas Fyn – Nature Energy, har sammen skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling.

Med afsæt i Folketingets mål for energiforsyningen har vi udviklet en plan for, hvordan en langsigtet omstilling til en bæredygtig energiforsyning inkl. transportsektoren kan gennemføres i praksis.

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Energiplan Fyn har sit udgangspunkt i det fynske samarbejde Byregion Fyn, som er et fælles fynsk kommunalt samarbejde om politisk og strategisk udvikling, hvor et af fokusområderne er et energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

De lokale energiaktører har brug for lokalpolitiske udmeldinger om retningen for omstillingen af energisystemet, for at kunne træffe beslutninger om investeringer – meget store investeringer der ofte rækker 25-40 år ud i fremtiden.

Gennem konkrete anbefalinger til mål og veje, som er beskrevet i Rammeplanen, vil vi bringe Fyn i front i omstillingen af samfundet til en robust fossilfri energiforsyning i 2050, uden at vi derved sætter forsyningssikkerheden og økonomien over styr.

For at støtte op om samarbejdet mellem forsyningsselskabernes og kommunernes omstillingsproces, til et fossilfrit energisystem, er der oprettet et sekretariat.

Til at varetage det overordnede ansvar for samarbejdet, og vejlede Sekretariatet er der nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for samarbejdet.

Energiplan Fyn samarbejdet blev udviklet i et strategisk energiplanlægningsprojekt støttet af Energistyrelse med følgende deltagere:


De deltagene kommuner, selskaber og institutioner har udpeget følgende medlemmer til styregruppen:

Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, chton@fmk.dk
Claus Mogensen, FFV, cmoge@ffv.dk
Ejler Petersen, Centrovice, ejp@centrovice.dk
Thomas Bau, Energi Fyn, tba@energifyn.dk
Peer Andersen, Fjernvarme Fyn, pa@fjernvarmefyn.dk
Mette Hansen, Nature Energy, msh@natureenergy.dk
Christina Melvang, MiljøForum Fyn, cme@udviklingfyn.dk
Allan Wissmann, Kerteminde Kommune, ajw@kerteminde.dk
Henrik Wenzel, SDU, henrik.wenzel@kbm.sdu.dk
Kristian Gernow, Svendborg Kommune, kristian.gernow@svendborg.dk
Christopher Mammen Rau, Odense Kommune, chrra@odense.dk
Mogens Michael Møller, MiljøForum Fyn, mmm@udviklingfyn.dk
Lars Yde, Energiplan Fyn, laryd@udviklingfyn.dk

Henvendelse til Energiplan Fyn Sekretariatet kan ske til: Lars Yde på telefon 20 73 99 67 eller mail, laryd@udviklingfyn.dk